Open
Extra
Blog
Blog
Over Evalien
Contact
Privacy Verklaring Evalien.com

Je persoonsgegevens
Onderstaande gegevens heb ik nodig voor contact rondom opdrachten en de bijbehorende administratie. Bij vaste klanten gebruik ik deze gegevens ook voor algemene mededelingen (Bijv. afwezigheid i.v.m. vakantie) en de jaarlijkse nieuwjaarskaart.
• Adres opdrachtgever
• Voor- en achternaam contactpersoon
• Telefoonnummer(s) contactpersoon
• Email adres(sen) contactpersoon

Gebruikte diensten
Voor mijn onderneming maak ik gebruik van onderstaande diensten. Hiervoor zijn verwerkersovereenkomsten opgevraagd.
• TransIp; website host evalien.com
• MijnDomein; website host IkRotterdam.nl
• Blogspot.nl; blog IkRotterdam.nl
• Dropbox en Google Drive; samenwerking
• WeTransfer; aanleveren grote bestanden
• Yahoo; e-mail
• Cijfertjes.nl; boekhouding


Rechten, beveiliging en bewaartermijn
Je gegevens blijven bewaard tot 10 jaar na het laatste klantcontact. 7 jaar is de wettelijke bewaarplicht opgelegd door de belastingdienst. Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van je gegevens, zolang dit niet in strijd is met mijn wettelijke verplichtingen. Stuur me een mailtje met je verzoek. Heb je een klacht laat het me weten, of neem contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.